PROMOCJE I OGŁOSZENIA

UWAGA!!!

W DN. 10.01 - 10.03.2019 ZRÓB ZAKUPY NA ŁĄCZNA KWOTĘ 30 TYS ZŁ NETTO

I ODBIERZ BILET NA GALĘ KSW 47 KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 23.03.2019 W ATLAS ARENA W ŁODZI ORAZ KOSZULKĘ KAROLA BEDORFA

ZAPRASZAMY

REGULAMIN AKCJI „ZGARNIJ BILET NA KSW 47 ZA ZAKUPY”

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji o nazwie „ Zgarnij bilet na KSW 47 za zakupy” zwanej dalej Akcją jest firma Świat Drzewa Grzegorz Strózikowski z siedzibą przy ul. F.Krygiera 1, 
71-001 Szczecinie, Nip 8571689105 zwana dalej Organizatorem.
2. Akcja trwa w okresie od 10.01 do 10.03.2019r
3. Treść regulaminu („Regulamin”) znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.swiatdrzewa.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§2 
WARUNKI UCZESTNICWA W AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji może być każdy Klient Organizatora mający ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych 
2. Akcja dotyczy zakupów wszystkich towarów i usług oferowanych przez Organizatora.
3. W okresie trwania Akcji każdy Uczestnik, który zrobi zakup/zakupy o wartości łącznej min. 30 000zł netto (trzydzieści tysięcy złotych) otrzyma bilet na galę KSW47, która wg organizatorów gali odbędzie się dn. 23 marca 2019r w Łodzi w Atlas Arena.
4. Za każde wydane na rzecz Organizatora 30tys zl netto przysługuje jeden bilet.
5. Oprócz biletu Uczestnik otrzyma także koszulkę Karola Bedorfa z logo Organizatora.
6. Warunkiem udziału w Akcji jest również uiszczenie zapłaty za zakupy najpóźniej do ostatniego dnia trwania Promocji.
7. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
8. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Akcji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu.

§3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny. 
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia. 
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji i wygasa w dniu jej zakończenia.

 

Świat Drzewa, ul. F.Krygiera 1, 71-001 Szczecin, tel.664950000, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stopkadol